Welkom op de website van Adviesbureau de Wolf

Adviesburo DE WOLF: voor begeleiding van zowel nieuwbouw, verbouw, renovatie als restauratie projecten. 

Hierbij kunt u denken aan:

• Opstellen van programma van eisen
• Opstellen van bestekken en werkbeschrijvingen
• Planbeoordeling en toetsing aan bouwbesluit
• Kostenramingen en begrotingen (per bouwfase)
• Bestektekeningen
• Werktekeningen
• Detailtekeningen
• Bouwbesluittekeningen
• Energieprestatieberekeningen
• Ventilatieberekeningen
• Daglichtberekeningen
• Planmatig onderhoud
• Bouwaanvragen
• Aanbestedingen
• Directievoering
• Bouwtoezicht
• Bouwbegeleiding
• Inspecties voor aankoop woningen, opleveringen, 0-metingen
• Adviezen en rapportages bij geschillen 

                           © AndereKijk 2008